Kancelaria ma duże doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach obsługi oferujemy m.in. świadczenia pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych w zakresie zadań ustawowych danej jednostki, sporządzanie i wydawanie na piśmie opinii i ekspertyz prawnych, uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych, uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostki.

Naszym zadaniem jest także interpretacja obowiązujących przepisów prawa oraz opiniowanie pod względem prawnym umów, porozumień i ugód oraz uczestnictwo w ich tworzeniu. Ponadto oferujemy opiniowanie treści korespondencji z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. Bierzemy czynny udział w doradztwie z zakresu spraw pracowniczych oraz aktywnie reprezentujemy interesy Klienta przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji samorządowej.