Kwestia podziału wspólnego majątku to jedno z najczęstszych i zarazem najważniejszych zagadnień rozstrzyganych przy okazji spraw rozwodowych. Sprawiedliwy podział własności pozwala uniknąć strat materialnych oraz zabezpieczyć jedną ze stron na wypadek niewłaściwego postępowania drugiej strony sporu. Nasza kancelaria radców prawnych oprócz spraw o podział majątku zajmuje się również kwestiami ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz doradztwem związanym z tą instytucją.

– Sprawy o podział majątku – w czym jeszcze pomagamy?

Kancelaria radców prawnych MDB doradza oraz pomaga również w takich kwestiach, jak podział nieruchomości czy podział przedsiębiorstwa po rozwodzie. Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej dotyczy również śmierci, lub ubezwłasnowolnienia jednej ze stron, unieważnienia małżeństwa bądź ogłoszenia przez jednego ze współmałżonków upadłości. W każdej z tych skomplikowanych spraw jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom profesjonalne wsparcie oraz doradztwo.

podział majątku bydgoszcz

– Kiedy następuje podział majątku?

Przykładowe sytuacje, w których klienci naszej kancelarii wnioskują o podział majątku wspólnego, dotyczą m.in.:

  • toczących się postępowań rozwodowych,
  • pozostawania w separacji,
  • uzyskania rozwodu w sądzie,
  • chęci ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Warto dodać, że warunkiem koniecznym do ustanowienia podziału majątku nie jest uzyskanie rozwodu, ale ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Instytucja rozdzielności majątkowej pozwala skorzystać z podziału majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa, czy to w celu odpowiedniego zabezpieczenia obu współmałżonków, czy też dla uniknięcia ewentualnych strat materialnych w przyszłości. Również w sytuacji, gdy postępowanie rozwodowe toczy się wolno, a szanse na jego rychłe zakończenie są niewielkie, ustanowienie rozdzielności majątkowej może być korzystnym rozwiązaniem, szczególnie w momencie, gdy szybki podział majątku jest priorytetem dla jednej ze stron.

Czytaj dalej

– Rzetelny prawnik – podział majątku wspólnego Bydgoszcz

Nasza kancelaria radców prawnych w Bydgoszczy zapewnia kompleksowe wsparcie w kwestii rozdzielności majątkowej oraz podziału majątku wspólnego. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • bieżące doradztwo oraz konsultacje prawne,
  • wycenę poszczególnych składników majątku,
  • sporządzanie wniosków i pism procesowych,
  • wsparcie w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy małżonkami,
  • podział majątku z obciążeniem hipotecznym lub kredytowym.

– Podział majątku Bydgoszcz – indywidualne podejście

Siłą naszej kancelarii jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Wieloletnie doświadczenie w sprawach majątkowych pozwala nam zapewnić naszym klientom profesjonalne, kompleksowe wsparcie, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji życiowej i majątkowej. Dostosowane do potrzeb doradztwo pomaga wypracować odpowiednią strategię, znacznie ułatwiając sprawny i bezproblemowy przebieg postępowania. Już dziś zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane ustaniem wspólności majątkowej oraz podziałem wspólnego majątku.