Doświadczeni prawnicy w sprawach alimentacyjnych

Kancelaria radców prawnych MDB Maciej Dalka zapewnia kompleksowe wsparcie oraz doradztwo w postępowaniach o przyznanie alimentów na terenie Bydgoszczy. Skutecznie prowadzimy sprawy alimentacyjne wszelkiego typu, pomagając uprawnionym stronom sporu wyegzekwować należne im świadczenia.

– Sprawy alimentacyjne Bydgoszcz – pomoc prawnika

Co do zasady, sprawa alimentacyjna w przedmiocie przyznania świadczenia, zmiany jego wysokości, czy uchylenia obowiązku płacenia alimentów, może być rozpatrywana przez sąd bez udziału prawnika. Jednak wsparcie doświadczonego radcy prawnego w tego rodzaju postępowaniach okazuje się w praktyce nieocenione, znacząco zwiększając szansę na szybkie zakończenie sprawy oraz uzyskanie korzystnego dla siebie orzeczenia.
Z całą pewnością warto więc skorzystać z pomocy prawnika od alimentów, który nie tylko doskonale zna aktualne przepisy, ale także posiada stosowne doświadczenie w obsłudze tego rodzaju zagadnień i potrafi spoglądać na nie bez emocji, tak charakterystycznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę alimentacyjną.

– Prawnik Bydgoszcz alimenty – kiedy warto zwrócić się o wsparcie?

O pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej w postępowaniu alimentacyjnym warto zwrócić się na każdym etapie toczonej sprawy. Doświadczony prawnik pomoże napisać pozew o alimenty, zapewniając wsparcie i bieżące doradztwo, a także reprezentacje na sali sądowej. Dotychczasowa praktyka naszej kancelarii pokazuje, że wsparcie prawnika w sprawach alimentacyjnych przydaje się w szczególności, gdy:

 • osoba, od której zasądzone zostały alimenty, nie zamierza ich regulować,
 • strona ubiegająca się o przyznanie świadczenia chce uzyskać wyższą kwotę,
 • sprawa dotyczy małżonków po rozwodzie lub w separacji,
 • przedmiotem postępowania jest przyznanie alimentów od dzieci na rzecz rodziców,
 • z rozmaitych powodów sprawa alimentacyjna jest skomplikowana.

W każdym z tych przypadków udzielamy naszym Klientom profesjonalnej pomocy, angażując się w spór na dowolnym jego etapie. Nasze wsparcie dotyczy również negocjacji oraz mediacji, które niejednokrotnie pozwalają wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron, bez konieczności toczenia spraw alimentacyjnych na sali sądowej.

Czytaj dalej

– Sprawy alimentacyjne Bydgoszcz – zakres usług

Do skorzystania z naszej pomocy w sprawach o alimenty w Bydgoszczy zapraszamy każdego, kto potrzebuje profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnych świadczeń. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • pomoc w sporządzeniu pozwu o alimenty,
 • konsultacje prawne stacjonarnie oraz online,
 • reprezentowanie klientów w sprawach alimentacyjnych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących zabezpieczenia roszczeń,
 • udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia umowy pozasądowej,
 • pomoc w egzekwowaniu zasądzonych alimentów,
 • pełne wsparcie oraz bieżące doradztwo.

– Prawnik od alimentów w Bydgoszczy

Prowadzone przez naszych prawników sprawy o przyznanie świadczenia alimentacyjnego dotyczą wszystkich najpopularniejszych zagadnień. Pomagamy wyegzekwować alimenty od rodzica na dziecko w sytuacji, gdy jeden z rodziców samodzielnie ponosi koszty jego utrzymania. Reprezentujemy również klientów w sprawach alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami w sytuacji znaczącego pogorszenia warunków życiowych jednego z nich po uzyskaniu rozwodu z winy współmałżonka.
Nasi prawnicy od alimentów w Bydgoszczy obsługują również sprawy dotyczące uzyskania świadczenia na dorosłe dziecko w sytuacji, gdy ma ono problemy z samodzielnym utrzymaniem się oraz alimentów od pełnoletnich dzieci na rzecz rodziców. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub nawiązania współpracy w zakresie obsługi postępowania.