Kancelaria MDB świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw administracyjnych.

W ramach oferowanych usług zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia administracyjne. Wnosimy także skargi do sądów administracyjnych, a także sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Prowadzimy także sprawy dotyczące: rent planistycznych oraz opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego, koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania.

– Sprawy administracyjne Bydgoszcz – profesjonalna reprezentacja klientów

Sprawy związane z prawem administracyjnym wymagają od radcy prawnego szerokiej wiedzy merytorycznej i dużego doświadczenia praktycznego. To skomplikowana dziedzina prawa, w której klienci często szukają przede wszystkim wsparcia w zakresie reprezentacji przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W naszej kancelarii prawnik prawa administracyjnego zaproponuje kompleksowe wsparcie bez względu na etap, na którym znajduje się dane postępowanie.

– Prawo administracyjne Bydgoszcz – pomoc skoncentrowana na efektach

Oprócz obsługi spraw administracyjnych, w naszej kancelarii można również znaleźć profesjonalne wsparcie w zakresie takich obszarów jak: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo spółdzielcze, prawo ochrony środowiska czy prawo zagospodarowania przestrzennego. Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym w Bydgoszczy pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, wniosków i różnego rodzaju pism, związanych z procedurami administracyjnymi.