W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego kancelaria zapewnia kompleksową obsługę m.in. w zakresie spraw o zapłatę, o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania, o zniesienie współwłasności, o eksmisję, o zasiedzenie, o dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości, o dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, o ustanowienie służebności osobistych i gruntowych, o ustanowienie służebności przesyłu, o ubezwłasnowolnienie, dotyczących praw z tytułu rękojmi i gwarancji.

Sprawdź nasz artykuł: czy gwarancja i rękojmia to to samo?

– Prawo cywilne Bydgoszcz – profesjonalne wsparcie w wielu obszarach

Naszą kancelarię bardzo często odwiedzają osoby, które potrzebują pomocy z zakresu prawa cywilnego. Nic w tym dziwnego – to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje wiele aspektów z życia codziennego każdego z nas. Radca prawny prawa cywilnego powinien nie tylko specjalizować się w szerokim spektrum zagadnień z tej gałęzi prawa, ale także zwracać uwagę na wiele innych przepisów, które wzajemnie się przenikają. Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu poszczególnych regulacji prawa cywilnego oraz w wypracowaniu satysfakcjonujących rozwiązań.

– Prawnik prawo cywilne Bydgoszcz – współpraca z doświadczonymi specjalistami

W zakresie prawa cywilnego radca prawny może nie tylko zaproponować udzielenie doraźnej porady, ale także zająć się danym problemem kompleksowo – od przygotowania niezbędnych dokumentów, aż po wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego. Bardzo popularnym działaniem prawnika z zakresu prawa cywilnego jest sporządzenie lub opiniowanie umów cywilnych, które stanowią skuteczne zabezpieczenie podczas różnych sytuacji życia codziennego. Nasi specjaliści analizowali już niejeden taki dokument, więc pomogą w odnaleźć się w gąszczu często niejasnych i skomplikowanych przepisów.