Zadaniem kancelarii jest reprezentacja naszych Klientów w sporach z ubezpieczycielami oraz podmiotami leczniczymi.

W Polsce coraz częściej dochodzi do błędów w sztuce medycznej, jednak ciągle niewielu pacjentów dochodzi w związku z tym swoich praw. Tymczasem poszkodowany błędem medycznym na prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za poniesione przez siebie szkody i krzywdy. Jak je uzyskać?

Reprezentujemy w zakresie odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, z uwzględnieniem praw i obowiązków pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

– Prawo medyczne Bydgoszcz

Prawo medyczne to dziedzina prawa zajmująca się kwestiami dotyczącymi organizacji systemu ochrony zdrowia oraz prawnymi aspektami wykonywania zawodów medycznych – w tym odpowiedzialnością za błędy popełnione przez ich przedstawicieli. Warto pamiętać, że błąd w sztuce medycznej to nie tylko pomyłka czy zaniechanie lekarza, ale również pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego czy przedstawiciela każdej innej profesji medycznej. Jeżeli ich działanie bądź zaniechanie doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, może on domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W przypadku zaś, gdy pacjent zmarł, uprawnienie to przysługuje jego rodzinie.

– Prawnik prawo medyczne Bydgoszcz

Prawnik od prawa medycznego zajmuje się przede wszystkim pomocą pacjentom dotkniętym skutkami błędów medycznych, które – niestety – bardzo często niosą ze sobą wręcz dramatyczne konsekwencje. Stąd tym bardziej należy dokładnie je ocenić oraz dokonać – co zawsze jest zadaniem niezwykle trudnym – ich oszacowania pod kątem finansowym. W końcu w jaki sposób można wycenić ból, cierpienie, niepełnosprawność, a nawet śmierć wynikające z popełnienia przez personel błędu medycznego? Jednak radca prawny doświadczony w prawie medycznym i naprawdę dobrze znający się na tej materii, doskonale wie, w jaki sposób przeprowadzić tego rodzaju kalkulacje. Zwłaszcza wówczas, gdy pracował już przy tego rodzaju postępowaniach.

Czytaj więcej

Z jego pomocy warto skorzystać przy dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny, tym bardziej, że procesy te należą do niezwykle skomplikowanych i wymagających przeprowadzeniu wielu specjalistycznych dowodów, w tym zwłaszcza w zakresie opinii biegłych lekarzy. Poza tym należy wykazać w takiej sprawie, że rzeczywiście doszło do popełnienia błędu medyczne, a nie np. do wystąpienia powikłań, jakie zna medycyna i które zawsze są wkalkulowane w ryzyko podejmowania każdej terapii. Poza tym poszkodowany błędem medycznym może spodziewać się, że po stronie pozwanego medyka, szpitala czy przychodni oraz ich ubezpieczycieli z pewnością pojawiają się prawnicy od prawa medycznego. Stąd wygranie takiej sprawy w pojedynkę jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem.

– Radca prawny prawo medyczne Bydgoszcz

Radca prawny zajmujący się prawem medycznym pomoże ocenić szanse procesowe oraz opracować właściwą strategię postępowania, a także zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty do przygotowania pozwu oraz przeprowadzenia procesu. Chodzi tu zwłaszcza o pozyskanie dokumentacji medycznej, z wglądem do której niekiedy pacjenci mają spore problemy. Pomimo tego, że jest to jedno z ich podstawowych praw. Prawnicy z naszej kancelarii służą wszelką pomocą w tego rodzaju postępowaniach.