Kancelaria MDB oferuje współpracę w sprawach pracowniczych, w ramach których świadczy usługi zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Zajmujemy się m.in.  przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o zakazie konkurencji. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem regulaminów pracy i wynagradzania.

Aktywnie reprezentujemy interesy naszych Klientów w sporach sądowych m.in. dotyczących odwołania od wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zapłaty zaległego wynagrodzenia, ustalania istnienia stosunku pracy, sprawy z zakresu wypadków przy pracy, w tym dochodzenia odszkodowań. Wspieramy naszych Klientów w zakresie negocjacji ze związkami zawodowymi.

– Prawnik prawa pracy Bydgoszcz – ochrona interesów pracowników i pracodawców

Prawo pracy jest najczęściej stosowane do rozwiązywania problemów na linii pracodawca-pracownik. W przypadku osób zatrudnianych zbiór konkretnych reguł i przepisów ma za zadanie chronić ich interesy, związane z realizowanymi zadaniami. Pracodawców natomiast prawo pracy obowiązuje do przestrzegania określonych zasad. W naszej kancelarii prawnik prawa pracy może udzielić profesjonalnego wsparcia każdej ze stron, bazując na szerokim doświadczeniu oraz merytorycznej wiedzy. Zajmujemy się m.in. udzielaniem jednorazowych porad, sporządzaniem niezbędnych dokumentów, analizowaniem umów czy reprezentacją przed wymiarem sprawiedliwości.

– Radca prawny Bydgoszcz prawo pracy – wsparcie doświadczonych ekspertów

Pomoc wyspecjalizowanego radcy prawnego z prawa pracy w wielu przypadkach umożliwia skuteczną walkę o sprawiedliwość, bez względu na to, czy sprawa związana jest z interesami pracodawcy, czy pracownika. Opierając się na aktualnych zapisach kodeksu, doradzamy naszym klientom efektywne rozwiązania z zakresu prawa pracy. Porady są zawsze dostosowane do indywidualnego przypadku danej osoby. Dbamy zarówno o zachowanie wysokich standardów prawniczych, jak i biznesowych.