W ramach prawa spadkowego kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym udzielanie porad prawnych oraz doradztwo.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z uwzględnieniem woli Klienta oraz jego sytuacji rodzinnej. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klienta przed sądami.

Oferujemy obsługę prawną na wysokim poziomie we wszelkich sprawach o zachowek, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wykaz inwentarza, unieważnienie testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenie spadku.

– Prawo spadkowe Bydgoszcz – czym zajmuje się ta gałąź prawa?

Obszerna dziedzina prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe, reguluje kwestię praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Zazwyczaj, przechodzą one na spadkobierców, lub inny podmiot, uprawniony do dysponowania majątkiem na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Najważniejsze terminy oraz instytucje prawa spadkowego to m.in.: testament, zachowek, polecenie, zapis, spadek oraz dział spadku.

– Sprawy spadkowe Bydgoszcz – pomoc prawnika

Śmierć bliskiej osoby, oprócz tego, że wiąże się dla członków jej rodziny, przyjaciół oraz znajomych z silnymi emocjami, bólem i stratą, powoduje również określone konsekwencje na gruncie prawa cywilnego. Jedną z tych najważniejszych jest przejście praw majątkowych oraz osobistych na rzecz uprawnionych osób i podmiotów.
Profesjonalna pomoc radcy prawnego od spadków pozwala w tym trudnym dla wielu spadkobierców czasie, uporządkować kwestie związane z dziedziczeniem oraz przejęciem lub odrzuceniem należnych im składników majątku zmarłego, ale także jego zobowiązań, w tym długów spadkowych.
Jednocześnie, w ramach prawa spadkowego, nasza kancelaria udziela również pomocy osobom pragnącym jeszcze za życia uporządkować kwestię praw do dysponowania majątkiem po ich śmierci. Doradzamy w kwestiach sporządzenia testamentu, wyboru jego formy oraz możliwości zmiany, odwołania czy wydziedziczenia.

Czytaj dalej

– Dział spadku Bydgoszcz – ważna rola prawnika

Po przyjęciu spadku lub stwierdzeniu jego nabycia u notariusza następuje postępowanie o dział spadku. Podestowym zadaniem prawnika jest pomoc spadkobiercom w podziale majątku zaliczanego do masy spadkowej. Niestety, na tym etapie często dochodzi do braku zgody co do sposobu podziału oraz konfliktów pomiędzy spadkobiercami.

W takich sytuacjach rolą radcy prawnego od spadków jest bieżące doradztwo, reprezentowanie spadkobiercy w negocjacjach pomiędzy pozostałymi uprawnionymi do dziedziczenia oraz w sądowych sprawach o dział spadku. Postępowania te z reguły mają charakter długotrwały i skomplikowany, dlatego kompleksowa opieka i doradztwo prawne w sprawach spadkowych często okazują się po prostu niezbędne.

– Radca prawny spadki Bydgoszcz – dlaczego warto?

Specyfika postępowań na gruncie prawa spadkowego, ich złożona materia oraz duży emocjonalny ładunek, jaki niosą ze sobą tego typu sprawy, powodują, że wsparcie ze strony prawnika nabiera szczególnego wymiaru. Doświadczony w sprawach o spadek radca prawny nie tylko potrafi spojrzeć na całą sprawę bez emocji, skupiając się przede wszystkim na ochronie interesów swojego klienta, ale także, dzięki doskonałej znajomości przepisów, jest w stanie zaproponować optymalną z punktu widzenia spadkobiercy strategię procesową.

– Doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych

Kancelaria radców prawnych MDB Maciej Dalka proponuje Państwu profesjonalną oraz kompleksową obsługę spraw regulowanych przez prawo spadkowe. Zapewniamy indywidualne podejście oraz wsparcie na każdym etapie postępowania. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza to gwarancja najwyższej jakości obsługi, rzetelnego doradztwa oraz skutecznej ochrony praw spadkobierców.