Kancelaria od spraw wojskowych świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa wojskowego, w szczególności w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR)

Wojskowego prawa mieszkaniowego (spory z Agencją Mienia Wojskowego) oraz wojskowego prawa karnego. Zajmujemy się także aktywnym doradztwem i obroną żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (odwołania od decyzji i rozkazów dowódców jednostek wojskowych, skargi na decyzje i rozkazy do sądów administracyjnych).

W zakresie zadań kancelarii wojskowej jest także doradztwo i reprezentacja w sporach cywilnych z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.

– Prawo wojskowe – co obejmuje?

Prawo wojskowe obejmuje takie kwestie, jak ustrój Wojska Polskiego, prawo karne wojskowe, zasady rekrutacji do wojska i nawiązywania stosunku służby, czy status weterana. W zakresie prawa wojskowego znajdują się także wszelkie zagadnienia związane z pełnieniem służby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – a więc na misjach zagranicznych.

– Prawnik prawo wojskowe Bydgoszcz – w czym świadczy pomoc?

Zawodowy prawnik wojskowy zajmujący się prawem wojskowym w Bydgoszczy świadczy usługi prawne w zakresie wszystkich kwestii, z którymi spotykają się wojskowi bądź osoby zatrudnione lub współpracujące z wojskiem. Z tego względu wojskowy radca prawny specjalizuje się w całym szeregu różnego rodzaju zagadnień, niekoniecznie związanych bezpośrednio z pełnieniem służby.

Czytaj więcej

– Wojskowy radca prawny Bydgoszcz – kiedy watro skorzystać ze wsparcia?

Pomoc profesjonalnego prawnika wojskowego może być nieodzowna w różnego rodzaju sytuacjach. Bezprawne odmówienie awansu na wyższy stopień, nieprawidłowe naliczenie pensji bądź uprawnień emerytalnych, oskarżenie o przestępstwo wojskowe, to tylko niektóre z problemów prawnych, z którymi mogą spotkać się wojskowi. Każdą z takich spraw warto rozwiązywać z pomocą wojskowego radcy prawnego.
Jednak jego wsparcia może okazać się nieodzowne także w przypadku prowadzenia różnego rodzaju sporów z instytucjami wojskowymi przez „cywilów”. W końcu szereg prywatnych firm bądź osób fizycznych współpracuje z tego rodzaju podmiotami, co z kolei może doprowadzić do sporów prawnych. Warto im zawczasu przeciwdziałać, przede wszystkim poprzez zawarcie właściwych umów. Jeżeli zaś do sporu dojdzie, należy rozwiązywać go w sposób profesjonalny – nie wykluczając wkroczenia na drogę postępowania sądowego.