Prawnicy z Bydgoszczy specjalizujący się w rozwodach

Wyrok rozwodowy to jedyny sposób na formalne zakończenie małżeństwa. Jednak, aby go uzyskać konieczne jest spełnienie wielu formalności – począwszy od sporządzenia i złożenia do właściwego sądu pozwu, aż poprzez przeprowadzenie samego procesu. Na każdym z tych etapów warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, którego wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

– Rozwody Bydgoszcz – najważniejsze informacje

Aby dobrze zrozumieć na czym polegają sprawy rozwodowe, warto poznać kilka najważniejszych informacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że sąd wydaje wyrok rozwodowy po przeprowadzeniu procesu cywilnego. Inicjuje się go poprzez złożenie pozwu, w którym należy jasno określić, kto jest powodem a kto pozwanym, wskazać żądanie (w więc wniosek o rozwód) oraz jego uzasadnienie, a także dołączyć wszelkie załączniki przewidywane przez prawo.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd może orzec rozwód tylko wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jak wyjaśnia prawnik od rozwodów oznacza to, że pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi – zarówno uczuciowe, jak i gospodarcze. Oczywiście trwały i zupełny rozkład pożycia należy udowodnić w czasie rozwodu, np. wskazując, że małżonkowie nie mieszkają ze sobą czy też nie utrzymują żadnych relacji poza koniecznymi, przykładowo wynikającymi z konieczności opieki nad wspólnymi dziećmi.

– Pozew o rozwód Bydgoszcz – o czym należy pamiętać?

Jak już zostało wspomniane dokumentem inicjującym postępowanie rozwodowe jest pozew. Musi on spełniać wszelkie wymagania, jakie ustawodawca przewidział dla pism procesowych. Jednak najistotniejsze jest to, aby już z pozwu wynikało, że orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne – a więc, że zupełnie i trwale ustało pożycie między małżonkami. W pozwie należy także zgłosić wszystkie dowody, jakie strona ma zamiar przeprowadzić w trakcie postępowania. To zaś oznacza konieczność podjęcia decyzji, czy rozwód ma zostać przeprowadzony wraz z orzekaniem o winie czy też bez takiego orzekania. Na czym polega różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami?

– Rozwody Bydgoszcz – z orzeczeniem o winie czy bez takiego orzeczenia?

Trzeba pamiętać, że orzeczenie w kwestii winy za rozpad pożycia małżeńskiego jest obowiązkiem sądu. Można z niego zrezygnować tylko wówczas, gdy każdy z małżonków wyraził na to zgodę. Wówczas sąd po prostu nie będzie zajmował się tym zagadnieniem, a więc nie ustali kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. To z kolei znacząco skraca czas postępowania. Jednak należy pamiętać, że zagadnienie winy może mieć pewne znaczenie np. przy podziale majątku bądź podczas ustalania zasad opieki nad dziećmi. Małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadu pożycia – pod pewnymi warunkami – może także żądać alimentów od byłego współmałżonka.

Czytaj dalej

– Sprawy rozwodowe Bydgoszcz – jak przebiega postępowanie?

Przebieg sprawy rozwodowej również jest ściśle podporządkowana kwestii winy. Jeżeli małżonkowie zrezygnują z jej ustalania, postępowanie może zakończyć się już po jednej rozprawie. Natomiast przy orzekaniu o winie proces może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy – w takich przypadkach sąd musi przeprowadzić szereg dowodów, np. przesłuchać świadków czy odsłuchać nagrania. Na to zaś potrzeba czasu. Warto pamiętać, że sprawy rozwodowe zawsze toczą się przed sądem okręgowym.

– Prawnik rozwody Bydgoszcz – gdzie znaleźć najlepszych specjalistów?

Nasza kancelaria zatrudnia prawników posiadających duże doświadczenie – teoretyczne i praktyczne – w prowadzeniu spraw rozwodowych, dzięki czemu możemy zaoferować klientom mającym zamiar się rozwieść najwyższy standard usług. W ich ramach proponujemy odpowiedź na wszelkie pytania związane z rozwodem, wyjaśnienie zawisłości procedury oraz przygotowanie pozwu rozwodowego i reprezentację przed sądem w czasie samego postępowania. Towarzyszymy naszym klientom także w innych sprawach związanych z rozwodem – chociażby przy podziale majątku wspólnego bądź ustalaniu zasad opieki nad dziećmi.