Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Zakres naszych usług obejmuje m.in. opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, sprzeciwów, opozycji, skarg, przystąpień do postępowań odwoławczych, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych, doradztwo podczas zawierania oraz realizacji umów. Naszym zadaniem jest także reprezentacja naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Oferujemy także doradztwo przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także uczestniczymy w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz wszelkich wzorów umów.